Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - September 2021
EPUB 139kPDF 661k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 7 : JAVNOST DELA

Člen 202 : Zapisnik

1.   Zapisnik vsake seje, v katerem so podrobno povzeti postopki, imena govornikov in odločitve Parlamenta, vključno z izidom morebitnega glasovanja o katerem koli predlogu spremembe, se da na voljo vsaj pol ure pred začetkom popoldanskega dela naslednje seje.

2.   Seznam dokumentov, ki so podlaga za parlamentarne razprave in odločitve, se objavi v zapisniku.

3.   Na začetku popoldanskega dela vsake seje predsednik predloži zapisnik prejšnje seje v sprejetje Parlamentu.

4.   Če se kdo z zapisnikom ne strinja, Parlament po potrebi odloči, ali naj se zahtevane spremembe upoštevajo. Poslanci lahko o tem govorijo največ minuto.

5.   Zapisnik podpišeta predsednik in generalni sekretar, hrani pa se v arhivu Parlamenta. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Zadnja posodobitev: 26. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov