Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Settembru 2021
EPUB 152kPDF 796k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU VII : SESSJONIJIET
KAPITOLU 7 : REKORD PUBBLIKU TAL-PROĊEDURI

Artikolu 203 : Testi adottati

1.   It-testi adottati mill-Parlament għandhom ikunu ppubblikati minnufih wara l-votazzjoni. Għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament flimkien mal-minuti tas-seduta rilevanti u jinżammu fl-arkivji tal-Parlament.

2.   It-testi adottati mill-Parlament għandhom ikunu suġġetti għal finalizzazzjoni legali u lingwistika taħt ir-responsabbiltà tal-President. Meta dawn it-testi jiġu adottati abbażi ta' ftehim milħuq bejn il-Parlament u l-Kunsill, tali finalizzazzjoni għandha ssir minn dawk iż-żewġ istituzzjonijiet f'koperazzjoni mill-qrib u permezz ta' ftehim reċiproku..

3.   Il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 241 għandha tapplika meta, sabiex ikunu żgurati l-koerenza u l-kwalità tat-test f'konformità mar-rieda espressa mill-Parlament, ikunu meħtieġa adattazzjonijiet li jmorru lil hinn mill-korrezzjonijiet ta' żbalji tipografiċi jew mill-korrezzjonijiet meħtieġa biex tkun żgurata l-konkordanza bejn il-verżjonijiet fil-lingwi kollha, l-korrettezza lingwistika u l-konsistenza terminoloġika tagħhom.

4.   Il-pożizzjonijiet adottati mill-Parlament skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja għandhom jieħdu s-sura ta' test konsolidat. Meta l-vot tal-Parlament ma jkunx ibbażat fuq ftehim mal-Kunsill, it-test konsolidat għandu jidentifika l-emendi li jkunu ġew adottati.

5.   Wara l-finalizzazzjoni, it-testi adottati għandhom ikunu ffirmati mill-President u mis-Segretarju Ġenerali u għandhom ikunu ppubblikati f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza