Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - september 2021
EPUB 149kPDF 702k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 7 : OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 203 : Aangenomen teksten

1.   De door het Parlement aangenomen teksten worden onmiddellijk na de stemming gepubliceerd. Ze worden samen met de notulen van de desbetreffende vergadering aan het Parlement voorgelegd en worden in het archief van het Parlement bewaard.

2.   Onder verantwoordelijkheid van de Voorzitter wordt in juridisch-taalkundig opzicht de laatste hand gelegd aan de door het Parlement aangenomen teksten. Indien een tekst op basis van een akkoord tussen het Parlement en de Raad wordt aangenomen, dan leggen die beide instellingen in nauwe samenwerking en in onderling overleg de laatste hand aan die tekst.

3.   De procedure van artikel 241 is van toepassing wanneer, ter waarborging van de samenhang en de kwaliteit van de tekst overeenkomstig de wensen van het Parlement, aanpassingen vereist zijn die verder gaan dan correcties van typefouten en correcties die noodzakelijk zijn voor de overeenstemming tussen alle taalversies, alsook voor hun taalkundige juistheid en terminologische consistentie.

4.   De volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen standpunten hebben de vorm van een geconsolideerde tekst. Indien de stemming in het Parlement niet op basis van een akkoord met de Raad plaatsvindt, dan worden in de geconsolideerde tekst alle aangenomen amendementen aangegeven.

5.   Nadat de laatste hand is gelegd aan de aangenomen teksten, worden deze ondertekend door de Voorzitter en de secretaris-generaal en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid