Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Σεπτέμβριος 2021
EPUB 193kPDF 898k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 204 : Πλήρη Πρακτικά (1)

1.   Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων κάθε συνεδρίασης συντάσσονται ως πολύγλωσσο έγγραφο στο οποίο όλες οι προφορικές παρεμβάσεις εμφανίζονται στην πρωτότυπη επίσημη γλώσσα.

2.   Ο Πρόεδρος, με την επιφύλαξη των άλλων πειθαρχικών εξουσιών του, μπορεί να διατάξει να διαγραφούν από τα πλήρη πρακτικά οι παρεμβάσεις των βουλευτών που δεν έλαβαν προηγουμένως κανονικά το λόγο ή όσων εξακολουθούν να αγορεύουν πέραν του χρόνου που τους έχει παραχωρηθεί.

3.   Οι ομιλητές δύνανται να προβούν σε διορθώσεις επί των κειμένων των προφορικών παρεμβάσεών τους εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Οι διορθώσεις αποστέλλονται στη Γραμματεία εντός αυτής της προθεσμίας.

4.   Τα πολύγλωσσα πλήρη πρακτικά δημοσιεύονται ως παράρτημα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρούνται στα αρχεία του Κοινοβουλίου.

5.   Η μετάφραση αποσπάσματος των πρακτικών σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες πραγματοποιείται εάν ζητηθεί από βουλευτή. Εφόσον καθίσταται αναγκαίο, η μετάφραση παρέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

(1) Το άρθρο 204 παράγραφοι 2, 3 και 5 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές όταν συντάσσονται Πλήρη Πρακτικά (βλέπε άρθρο 216 παράγραφος 5 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου