Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 7 : ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 205 : Аудио-визуални записи на разискванията

1.   Разискванията на Парламента, както и многоезичният звукозапис от всички активни преводачески кабини, се излъчват в реално време на неговия уебсайт на езиците, на които се провеждат.

2.   Веднага след всяко пленарно заседание на уебсайта на Парламента се подготвят и публикуват индексирани аудио-визуални записи на разискванията на езиците, на които те се провеждат, както и многоезичният звукозапис от всички активни преводачески кабини, и те остават на разположение за оставащата част от парламентарния мандат и по време на следващия парламентарен мандат, след което се съхраняват в архивите на Парламента. Веднага щом многоезичните стенографски протоколи от разискванията са на разположение, се създава връзка между тях и посочените аудио-визуални записи.

Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност