Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meán Fómhair 2021
EPUB 156kPDF 715k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 7 : TAIFEAD POIBLÍ AR NA hIMEACHTAÍ

Riail 205 : Taifead closamhairc ar na himeachtaí

1.   Déanfar imeachtaí na Parlaiminte sna teangacha ina seoltar iad, mar aon leis an bhfuaimrian ilteangach ó na bothanna ateangaireachta gníomhacha go léir, a chraoladh i bhfíor-am ar a suíomh gréasáin.

2.   Díreach tar éis an tsuí, déanfar taifead closamhairc innéacsaithe ar na himeachtaí sna teangacha inar seoladh na himeachtaí, chomh maith leis an bhfuaimrian ilteangach ó na bothanna ateangaireachta gníomhacha go léir, a ullmhú agus cuirfear ar fáil ar shuíomh idirlín na Parlaiminte iad don chuid eile den téarma parlaiminteach agus le linn an chéad téarma pharlaimintigh eile, agus caomhnófar ina dhiaidh sin i dtaifid na Parlaiminte é. Déanfar nasc a chruthú idir an taifead closamhairc agus tuarascálacha ilteangacha focal ar fhocal na n-imeachtaí chomh luath agus a bheidh siad ar fáil.

An nuashonrú is déanaí: 26 Lúnasa 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais