Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 7 : VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 205 : Audiovizuálny záznam rokovania

1.   Rokovania Parlamentu v jazykoch, v ktorých prebiehajú, ako aj viacjazyčný zvukový záznam zo všetkých aktívnych tlmočníckych kabín, sa vysielajú na jeho internetovej stránke v reálnom čase.

2.   Hneď po skončení rokovania sa pripraví indexovaný audiovizuálny záznam rokovania v jazykoch, v ktorých bolo vedené, ako aj viacjazyčný zvukový záznam zo všetkých aktívnych tlmočníckych kabín a sprístupní sa na internetovej stránke Parlamentu po zvyšok volebného obdobia a v nasledujúcom volebnom období, po skončení ktorého sa uchová v archíve Parlamentu. Tento audiovizuálny záznam je odkazom prepojený s viacjazyčnými doslovnými zápismi rokovaní, hneď ako sú dostupné.

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia