Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - září 2021
EPUB 156kPDF 737k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 214 : Koordinátoři výborů

1.   Politické skupiny mohou v každém z výborů určit jednoho ze svých členů koordinátorem.

2.   V případě potřeby předseda svolává schůzi koordinátorů výboru, aby připravili rozhodnutí, která má výbor přijmout, zejména rozhodnutí o postupu a o jmenování zpravodajů. Výbor může koordinátory pověřit pravomocí přijímat určitá rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí, jež se týkají přijímání zpráv, návrhů usnesení, stanovisek nebo pozměňovacích návrhů.

K účasti na schůzích koordinátorů výboru mohou být v poradní funkci přizváni místopředsedové.

Pokud shody nelze dosáhnout, mohou koordinátoři jednat, pouze pokud získají většinu, která s ohledem na příslušnou sílu jednotlivých politických skupin jasně představuje velkou většinu výboru.

Předseda výboru oznámí ve výboru všechna rozhodnutí a doporučení koordinátorů, která se v případě, že vůči nim nejsou vzneseny námitky, považují za přijatá. V případě vznesení námitek výbor rozhoduje prostou většinou. Tato rozhodnutí a doporučení musí být řádně uvedena v zápisu ze schůze výboru.

Nezařazení poslanci nejsou politickou skupinou ve smyslu článku 33, a proto nemohou určit koordinátory, kteří mají jako jediní ze všech poslanců právo účasti na schůzích koordinátorů.

V každém případě však musí být zaručeno právo nezařazených poslanců na přístup k informacím v souladu se zásadou zákazu diskriminace, a to předáváním informací a účastí některého z členů sekretariátu nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů.

Poslední aktualizace: 26. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí