Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2021. szeptember
EPUB 151kPDF 735k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
1. FEJEZET : BIZOTTSÁGOK

214. cikk : Bizottsági koordinátorok

1.   A képviselőcsoportok minden egyes bizottságban tagjaik közül kijelölhetnek egy-egy koordinátort.

2.   A bizottsági koordinátorok ülését szükséges esetben a bizottság elnöke hívja össze a bizottság által meghozandó döntések előkészítésére, különös tekintettel az ügyrendi és az előadók kijelölésével kapcsolatos döntésekre. A bizottság felhatalmazhatja a koordinátorokat bizonyos döntések meghozatalára, ami alól kivételt képeznek a jelentések, az állásfoglalási indítványok, a vélemények és a módosítások elfogadásával kapcsolatos döntések.

Az alelnököket felkérhetik, hogy konzultatív szerepben részt vegyenek a bizottsági koordinátorok ülésein.

Ha nem sikerült konszenzust kialakítani, a koordinátorok a bizottság jelentős többségét képviselő többséggel járhatnak el, figyelembe véve az egyes képviselőcsoportok egymáshoz viszonyított súlyát.

Az elnök a bizottságban bejelenti a koordinátorok valamennyi határozatát és ajánlását, amelyeket kifogás hiányában elfogadottnak kell tekinteni. Vita esetén a bizottság egyszerű többséggel szavaz. Ezeket a határozatokat és ajánlásokat megfelelően szerepeltetni kell a bizottsági ülés jegyzőkönyvében.

A független képviselők nem alkotnak a 33. cikk szerinti képviselőcsoportot, ezért tehát nem jelölhetnek ki koordinátorokat, akik az egyedüli olyan tagok, akik részt vehetnek a koordinátorok ülésein.

A független képviselők tájékoztatáshoz való jogát a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megfelelően minden esetben biztosítani kell az információk továbbításával és azzal, hogy a független képviselők titkárságának egy tagja részt vesz a koordinátorok ülésein.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat