Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. rugsėjo mėn.
EPUB 145kPDF 770k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

214 straipsnis : Komitetų koordinatoriai

1.   Frakcija gali po vieną iš savo narių kiekviename komitete paskirti koordinatoriumi.

2.   Jei būtina, komiteto pirmininkas sušaukia komiteto koordinatorių posėdį komiteto sprendimams, visų pirma sprendimams dėl procedūros ir dėl pranešėjų paskyrimo, parengti. Komitetas gali įgalioti koordinatorius priimti tam tikrus sprendimus, išskyrus sprendimus, susijusius su pranešimų, pasiūlymų dėl rezoliucijų, nuomonių arba pakeitimų priėmimu.

Komiteto koordinatorių posėdžiuose su patariamuoju balsu gali būti kviečiami dalyvauti komiteto pirmininko pavaduotojai.

Kai nepavyksta pasiekti susitarimo, koordinatoriai sprendžia tik remdamiesi dauguma, kuri aiškiai atstovauja didžiajai daliai komiteto narių, atsižvelgdami į atitinkamą įvairių frakcijų dydį.

Komiteto pirmininkas komitete skelbia visus koordinatorių sprendimus ir rekomendacijas, kurie laikomi priimtais, jei dėl jų neprieštaraujama. Prieštaravimo atvejais komitetas balsuoja paprasta balsų dauguma. Tie sprendimai ir rekomendacijos tinkamai paminimi komiteto posėdžio protokole.

Nepriklausomi Parlamento nariai nėra frakcija pagal 33 straipsnį ir todėl negali skirti koordinatorių – vienintelių Parlamento narių, galinčių teisėtai dalyvauti koordinatorių posėdžiuose.

Bet kokiu atveju pagal nediskriminavimo principą turi būti užtikrinta nepriklausomų Parlamento narių teisė gauti informaciją, pateikiant šią informaciją ir nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato nariams dalyvaujant koordinatorių posėdžiuose.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika