Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 215 : Докладчици в сянка

За всеки доклад политическите групи могат да определят докладчик в сянка, който да следи напредъка на съответния доклад и да търси компромиси в рамките на комисията от името на групата. Имената на докладчиците в сянка се съобщават на председателя на комисията.

Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност