Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - September 2021
EPUB 139kPDF 661k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 216 : Seje odborov

1.   Odbor se sestane po sklicu svojega predsednika ali na zahtevo predsednika Parlamenta.

Ko predsednik odbora skliče sejo, predloži osnutek dnevnega reda. Odbor o dnevnem redu odloča na začetku seje.

2.   Komisija, Svet in druge institucije Unije lahko prevzamejo besedo na sejah odbora, če jih v imenu odbora k temu povabi njegov predsednik.

S sklepom odbora so lahko k udeležbi in prevzemu besede na seji vabljene tudi druge osebe.

Pristojni odbor lahko s soglasjem predsedstva Parlamenta organizira predstavitev mnenj strokovnjakov, če meni, da je to bistveno za učinkovit potek njegovega dela v zvezi z določeno zadevo.

3.   Brez poseganja v člen 56(8) in razen če odbor odloči drugače, poslanci, ki se udeležujejo sej odborov, čeprav niso njihovi člani, ne morejo sodelovati v njihovih razpravah.

Odbor jim lahko dovoli, da pri njegovih sejah sodelujejo v svetovalni funkciji.

4.   Za odbore se smiselno uporablja člen 171(2) o dodelitvi časa za govor.

5.   Kadar je pripravljen dobesedni zapis seje, se smiselno uporablja člen 204(2), (3) in (5).

Zadnja posodobitev: 26. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov