Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2022
EPUB 157kPDF 739k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA III : KRITÉRIA PRO OTÁZKY K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ PODLE ČLÁNKŮ 138, 140 a 141 JEDNACÍHO ŘÁDU

1.   Otázky k písemnému zodpovězení:

–   musí jednoznačně uvádět adresáta, kterému má být otázka běžnou interinstitucionální cestou doručena;

–   musí spadat výlučně do mezí působnosti adresáta stanovených v příslušných Smlouvách nebo v právních aktech Unie či do jeho oblasti činnosti;

–   musí být v obecném zájmu;

–   musí být věcné a obsahovat srozumitelný dotaz;

–   nesmí přesahovat 200 slov;

–   nesmí obsahovat urážlivá vyjádření;

–   se nesmí týkat čistě osobních záležitostí;

–   nesmějí obsahovat více než tři podotázky.

2.   Otázky adresované Radě se nesmějí týkat záležitostí, které jsou předmětem probíhajícího řádného legislativního postupu, nebo rozpočtových funkcí Rady.

3.   Na žádost poradí sekretariát autorům, jak v jednotlivých případech splnit kritéria stanovená v odstavci 1.

4.   Pokud byla během předcházejících šesti měsíců položena a zodpovězena totožná či podobná otázka nebo pokud autor v otázce pouze požaduje informace o krocích navazujících na konkrétní usnesení Parlamentu, které Komise již v předcházejících šesti měsících poskytla v písemném sdělení o dalším postupu, předá sekretariát autorovi kopii předchozí otázky a odpovědi nebo sdělení o dalším postupu. Obnovená otázka nebude postoupena adresátovi, pokud předseda nerozhodne jinak na základě nových významných skutečností a odůvodněné žádosti autora.

5.   Pokud autor v otázce požaduje věcné nebo statistické informace, které již mají k dispozici parlamentní výzkumné služby, otázka je postoupena spíše těmto službám, a nikoli adresátovi, pokud předseda na žádost autora nerozhodne jinak.

6.   Otázky týkající se souvisejících záležitostí může sekretariát sloučit a lze je zodpovědět společně.

Poslední aktualizace: 11. července 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí