Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Juuli 2022
EPUB 139kPDF 637k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

LUGEJALE

Vastavalt parlamendi otsustele sooneutraalse keelekasutuse kohta parlamendi dokumentides on kodukorda kohandatud, et võtta arvesse soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelises töörühma poolt 11. aprillil 2018. aastal heaks kiidetud selleteemalisi suuniseid.

Artiklite tõlgendused (artikli 236 alusel) on toodud kaldkirjas.

„Kodukorraga seotud peamiste õigusaktide kompendium“ on kättesaadav ja allalaaditav Euroopa Parlamendi veebilehel:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/et/contents.html

Viimane päevakajastamine: 11. juuli 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika