Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - heinäkuu 2022
EPUB 146kPDF 657k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 2 : PARLAMENTIN KÄSITTELYJÄRJESTYS

163 artikla : Kiireellisyys

1.   Puhemies, valiokunta, poliittinen ryhmä, vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä, komissio tai neuvosto voi pyytää parlamentilta, että keskustelu ehdotuksesta, joka on annettu parlamentille 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti, käydään kiireellisenä. Tällainen pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja se on perusteltava.

2.   Saatuaan kiireellistä käsittelyä koskevan pyynnön puhemies ilmoittaa siitä heti parlamentille. Pyynnöstä äänestetään ilmoitusta seuraavan istunnon alussa edellyttäen, että ehdotus, jota pyyntö koskee, on jaettu jäsenille virallisilla kielillä. Jos samasta aiheesta on esitetty useita kiireellistä käsittelyä koskevia pyyntöjä, kiireellisyyden hyväksyminen tai hylkääminen koskee kaikkia samaa aihetta koskevia tällaisia pyyntöjä.

3.   Ainoastaan pyynnön esittäjä ja yksi pyyntöä vastustava puhuja sekä asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja ja/tai esittelijä voivat käyttää puheenvuoron ennen äänestystä. Kukin puheenvuoroista voi kestää enintään kolme minuuttia.

4.   Kiireellistä käsittelyä vaativat kysymykset ovat etusijalla muihin esityslistalla oleviin asioihin nähden. Puhemies päättää keskustelun ja äänestyksen ajankohdan.

5.   Kiireellinen käsittely voidaan käydä ilman mietintöä tai poikkeuksellisesti asiasta vastaavan valiokunnan suullisen selvityksen pohjalta.

Jos käytetään kiireellistä käsittelyä ja käydään toimielinten väliset neuvottelut, 70 ja 71 artiklan määräyksiä ei sovelleta. Tällöin 74 artiklan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö