Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2022
EPUB 143kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 207 : Særlige udvalg

1.   Efter forslag fra Formandskonferencen kan Parlamentet til enhver tid nedsætte særlige udvalg, hvis ansvarsområder, talmæssige sammensætning og funktionsperiode fastsættes i forbindelse med afgørelsen om nedsættelsen.

2.   De særlige udvalgs funktionsperiode kan højst være 12 måneder, medmindre Parlamentet inden periodens udløb forlænger den. Medmindre andet fastsættes i Parlamentets afgørelse om nedsættelse af det særlige udvalg, starter udvalgets funktionsperiode på datoen for dets konstituerende møde.

3.   Særlige udvalg kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.

Seneste opdatering: 11. juli 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik