Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2022
EPUB 150kPDF 701k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 207 : Bijzondere commissies

1.   Op voorstel van de Conferentie van voorzitters kan het Parlement te allen tijde bijzondere commissies instellen, waarvan de bevoegdheden, het aantal leden en de ambtstermijn tegelijk met het besluit tot instelling worden vastgesteld.

2.   De ambtstermijn van bijzondere commissies is maximaal twaalf maanden, tenzij het Parlement deze periode voor het verstrijken ervan verlengt. Tenzij in het besluit van het Parlement tot instelling van een bijzondere commissie anders is beslist, gaat de ambtstermijn van de bijzondere commissie in op de datum van haar constituerende vergadering.

3.   Bijzondere commissies zijn niet gerechtigd adviezen uit te brengen aan andere commissies.

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2022Juridische mededeling - Privacybeleid