Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - styczeń 2023
EPUB 156kPDF 811k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ III : STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
ROZDZIAŁ 1 : UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 115 : Tymczasowe stosowanie lub zawieszenie umów międzynarodowych lub ustalenie stanowiska Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej

Jeżeli Komisja lub Wiceprzewodniczący Komisji/ Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa powiadomi Parlament i Radę, że zamierza zaproponować tymczasowe stosowanie lub zawieszenie umowy międzynarodowej, Parlament może zwrócić się do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego / Wysokiego Przedstawiciela o przedstawienie oświadczenia, po którym nastąpi debata. Parlament może wydać zalecenia na podstawie sprawozdania właściwej komisji lub w trybie art. 118, w których to zaleceniach może w szczególności zwrócić się do Rady, aby tymczasowo nie stosowała umowy, dopóki Parlament nie wyrazi zgody.

Ta sama procedura ma zastosowanie do sytuacji, kiedy Komisja lub Wiceprzewodniczący / Wysoki Przedstawiciel proponuje stanowiska, które mają zostać przyjęte w imieniu Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej.

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności