Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - januari 2023
EPUB 146kPDF 665k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING III : YTTRE FÖRBINDELSER
KAPITEL 2 : UNIONENS EXTERNA REPRESENTATION OCH DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

Artikel 116 : Särskilda representanter

1.   När rådet har för avsikt att utse en särskild representant enligt artikel 33 i fördraget om Europeiska unionen, ska talmannen, på begäran av ansvarigt utskott, uppmana rådet att göra ett uttalande och besvara frågor om mandatet, syftet och annat som rör den särskilda representantens uppgifter och roll.

2.   När den särskilda representanten har utsetts, men ännu inte tillträtt, får han eller hon uppmanas att inför det ansvariga utskottet göra ett uttalande och besvara frågor.

3.   Inom två månader från utfrågningen får det ansvariga utskottet avge rekommendationer till rådet, kommissionen eller kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som direkt hänför sig till utnämningen.

4.   Den särskilda representanten ska uppmanas att utförligt och regelbundet hålla parlamentet informerat om det praktiska genomförandet av sitt mandat.

Senaste uppdatering: 17 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy