Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2023
EPUB 194kPDF 901k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΜΟΖΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

1.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπεριφέρονται σε όλους όσους εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασμό και χωρίς προκαταλήψεις ή διακρίσεις.

2.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι βουλευτές συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό και, συγκεκριμένα, απέχουν, στις σχέσεις τους με το προσωπικό, από τη χρήση ταπεινωτικής, προσβλητικής, επιθετικής ή μεροληπτικής γλώσσας καθώς και από κάθε άλλη αντιδεοντολογική, υποτιμητική ή παράνομη ενέργεια.

3.   Οι βουλευτές δεν επιτρέπεται, με τις πράξεις τους, να παρακινούν ή να ενθαρρύνουν το προσωπικό να παραβιάσει, να παρακάμψει ή να αγνοήσει την ισχύουσα νομοθεσία, τους εσωτερικούς κανόνες του Κοινοβουλίου ή τον παρόντα κώδικα, ούτε να ανέχονται ανάλογη συμπεριφορά από το προσωπικό που τελεί υπό την ευθύνη τους.

4.   Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές επιδιώκουν, επιδεικνύοντας τη δέουσα διακριτικότητα, να εξασφαλίσουν την άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οιωνδήποτε διαφωνιών ή διαφορών στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι οι οποίοι τελούν υπό την ευθύνη τους.

5.   Εφόσον είναι αναγκαίο, οι βουλευτές συνεργάζονται άμεσα και πλήρως στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών για τη διαχείριση περιπτώσεων διαφορών ή παρενόχλησης (ηθικής ή σεξουαλικής), μεταξύ άλλων, απαντώντας άμεσα σε οιεσδήποτε κατηγορίες για παρενόχληση. Οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν σε ειδική κατάρτιση που οργανώνεται γι’ αυτούς σχετικά με την πρόληψη διαφορών και περιπτώσεων παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και με τη χρηστή διαχείριση γραφείου.

6.   Οι βουλευτές υπογράφουν δήλωση που βεβαιώνει τη δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τον παρόντα κώδικα. Όλες οι δηλώσεις, υπογεγραμμένες και μη, θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Κοινοβουλίου.

7.   Οι βουλευτές που δεν έχουν υπογράψει τη δήλωση που αφορά τον παρόντα κώδικα δεν μπορούν να εκλεγούν σε αξίωμα στο Κοινοβούλιο ή σε όργανό του, να οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Φεβρουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου