Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - februar 2023.
EPUB 139kPDF 664k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA II : KODEKS PRIMERNEGA VEDENJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA PRI OPRAVLJANJU SVOJIH DOLŽNOSTI

1.   Poslanci Evropskega parlamenta se pri opravljanju svojih dolžnosti do vsakogar, ki dela v Evropskem parlamentu, vedejo dostojno, vljudno in spoštljivo ter brez predsodkov in nediskriminatorno.

2.   Poslanci se pri izvajanju svojih dolžnosti vedejo profesionalno in v svojih odnosih do osebja ne uporabljajo poniževalnega, žaljivega, nedostojnega in diskriminatornega jezika ter se vzdržijo drugih neetičnih, ponižujočih ali nezakonitih dejanj.

3.   Poslanci s svojimi dejanji ne smejo napeljevati ali spodbujati osebja h kršenju, ogibanju ali neupoštevanju veljavne zakonodaje, internih pravil Parlamenta ali tega kodeksa ali dopuščati takšnega ravnanja osebju, za katero odgovarjajo.

4.   Da bi zagotovili učinkovito delovanje Evropskega parlamenta, si poslanci prizadevajo za hitro, pošteno in učinkovito reševanje nesoglasij ali sporov, v katere je vpleteno osebje, za katero odgovarjajo, in so pri tem ustrezno diskretni.

5.   Poslanci po potrebi takoj in v celoti sodelujejo v veljavnih postopkih za obvladovanje sporov ali nadlegovanja (psihološkega ali spolnega) in nemudoma odgovorijo na vsakršno obtožbo nadlegovanja. Poslanci se udeležijo posebnega, zanje organiziranega usposabljanja o preprečevanju sporov in nadlegovanja na delovnem mestu ter dobrem vodenju pisarne.

6.   Poslanci podpišejo izjavo, s katero se zavežejo k izpolnjevanju tega kodeksa. Vse podpisane ali nepodpisane izjave se objavijo na spletnem mestu Parlamenta.

7.   Poslanci, ki ne podpišejo izjave, povezane s tem kodeksom, ne morejo biti izvoljeni za nosilce funkcij Parlamenta ali katerega izmed njegovih organov, ne morejo biti imenovani za poročevalca ali sodelovati v uradnih delegacijah ali medinstitucionalnih pogajanjih.

Zadnja posodobitev: 22. februar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov