Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG III : KRITERIER FOR FORESPØRGSLER TIL SKRIFTLIG BESVARELSE EFTER ARTIKEL 138, 140 OG 141

1.   Forespørgsler til skriftlig besvarelse

–   skal tydeligt angive hvem forespørgslen skal fremsendes til gennem de sædvanlige interinstitutionelle kanaler

–   skal udelukkende falde inden for rammerne af adressatens beføjelser som fastsat i de relevante traktater eller i Unionens retsakter eller inden for dens virksomhedsområde

–   skal være af almen interesse

–   skal være kortfattede og indeholde et forståeligt spørgsmål

–   må ikke overstige 200 ord

–   må ikke indeholde stødende sprogbrug

–   må ikke vedrøre rent personlige anliggender

–   må ikke indeholde mere end tre delforespørgsler.

2.   Forespørgsler til Rådet må ikke omhandle en igangværende almindelig lovgivningsprocedure eller Rådets budgetfunktioner.

3.   Efter anmodning rådgiver sekretariatet forespørgerne om, hvordan de i konkrete tilfælde overholder de i punkt 1 fastsatte kriterier.

4.   Hvis en identisk eller tilsvarende forespørgsel har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste seks måneder, eller for så vidt en forespørgsel blot søger sådanne oplysninger om opfølgningen af en specifik parlamentsbeslutning, som Kommissionen allerede har givet i en skriftlig opfølgningsmeddelelse inden for de seneste seks måneder, sender sekretariatet forespørgeren en kopi af den tidligere forespørgsel og svaret eller opfølgningsmeddelelsen. Den fornyede forespørgsel fremsendes ikke til adressaterne, medmindre formanden træffer afgørelse om dette i lyset af væsentlige nye begivenheder og som reaktion på en begrundet anmodning fra forespørgeren.

5.   Hvis en forespørgsel har til formål at fremskaffe faktiske eller statistiske oplysninger, som allerede er tilgængelige for Parlamentets forskningstjeneste, sendes forespørgslen ikke til adressaten, men til denne tjeneste, medmindre formanden træffer anden afgørelse efter anmodning fra forespørgeren.

6.   Forespørgsler om indbyrdes forbundne anliggender kan samles i en enkelt forespørgsel af sekretariatet og besvares under ét.

Seneste opdatering: 21. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik