Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Frar 2023
EPUB 152kPDF 798k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

ANNESS III : KRITERJI GĦALL-MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBA BIL-MIKTUB SKONT L-ARTIKOLI 138, 140 U 141

1.   Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub għandhom:

–   jispeċifikaw b'mod ċar lil liema destinatarju għandhom ikunu trażmessi permezz tal-mezzi interistituzzjonali normali;

–   jaqgħu esklużivament fil-limiti tal-kompetenzi tad-destinatarju, kif stipulati fit-Trattati relevanti jew f'atti legali tal-Unjoni, jew fl-isfera tal-attività tagħha;

–   ikunu ta' interess ġenerali;

–   ikunu konċiżi u jkollhom interrogazzjoni li tinftiehem sew;

–   ma jkunux itwal minn 200 kelma;

–   ma jkunx fihom lingwaġġ offensiv;

–   ma jkollhomx x'jaqsmu ma' kwistjonijiet strettament personali;

–   ma jkunx fihom aktar minn tliet submistoqsijiet.

2.   Il-mistoqsijiet lill-Kunsill ma jistgħux ikunu dwar is-suġġett ta' proċedura leġiżlattiva ordinarja li tkun għadha għaddejja jew dwar il-funzjonijiet baġitarji tal-Kunsill.

3.   Fuq talba, is-Segretarjat għandu jipprovdi lill-awturi parir dwar kif issir konformità mal- kriterji stipulati fil-paragrafu 1 f'każ individwali.

4.   Jekk tkun tressqet u twieġbet mistoqsija identika jew simili matul is-sitt xhur ta' qabel, jew sa fejn mistoqsija titlob biss tagħrif dwar is-segwitu għal riżoluzzjoni speċifika tal-Parlament ta' xorta li l-Kummissjoni tkun diġà tat f'komunikazzjoni ta' segwitu bil-miktub matul is-sitt xhur preċedenti, is-Segretarjat għandu jibgħat lill-awtur kopja tal-mistoqsija u tat-tweġiba ta' qabel jew tal-komunikazzjoni ta' segwitu. Il-mistoqsija mtennija m'għandhiex tiġi mgħoddija lid-destinatarju ħlief jekk il-President jiddeċiedi li jagħmel dan fid-dawl ta' żviluppi ġodda sinifikanti u b'risposta għal talba motivata mill-awtur.

5.   Jekk mistoqsija tfittex informazzjoni fattwali jew statistika li tkun diġà disponibbli għas-servizzi ta' riċerka tal-Parlament, din ma għandhiex tintbagħat lid-destinatarju iżda pjuttost lil dawk is-servizzi, sakemm il-President ma jiddeċidiex mod ieħor fuq talba tal-awtur.

6.   Mistoqsijiet dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma xulxin jistgħu jinġabru flimkien mis-Segretarjat f’mistoqsija waħda u jitwieġbu flimkien.

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Marzu 2023Avviż legali - Politika tal-privatezza