Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2023
EPUB 139kPDF 639k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

IV LISA : SUUNISED JA ÜLDPÕHIMÕTTED PÄEVAKORRA TEEMADE VALIKUKS ARUTELU KORRALDAMISEL INIMÕIGUSTE, DEMOKRAATIA JA ÕIGUSRIIGI PÕHIMÕTTE RIKKUMISE JUHTUMITE ÜLE ARTIKLI 144 ALUSEL

Aluspõhimõtted

1.   Eelisjärjekorras käsitletakse resolutsiooni ettepanekuid, mille eesmärk on esitada parlamendi seisukoht nõukogule, Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele, kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele enne teatava sündmuse toimumist, kui kõnealune osaistungjärk on ainus, millel hääletus jõutakse õigeaegselt läbi viia.

2.   Resolutsiooni ettepanek ei tohi olla pikem kui 500 sõna.

3.   Eelisjärjekorras käsitletakse aluslepingutes sätestatud Euroopa Liidu vastutusaladega seotud teemasid, tingimusel et need on väga olulised.

4.   Aruteluks valitud teemade arv peab võimaldama korraldada nende üle arutelu, mis on kooskõlas nende tähtsusega, ja koos alateemadega ei tohiks arutada üle kolme teema.

Praktilised üksikasjad

5.   Euroopa Parlamendile ja fraktsioonidele teatatakse, milliseid aluspõhimõtteid inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutelu teemade valikul rakendatakse.

Kõneaja piirangud ja jaotamine

6.   Kõneaja paremaks ärakasutamiseks lepib president pärast fraktsioonide esimeestega konsulteerimist nõukogu ja Euroopa Komisjoniga kokku arutelul inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite üle avalduste tegemiseks vajaliku kõneaja .

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg

7.   Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg määratakse arvestusega, et nende ametlikes keeltes kättesaadavaks tegemise ning resolutsiooni ettepaneku arutelu vahele jääb piisavalt aega, mis võimaldab parlamendiliikmetel ja fraktsioonidel nende üle vajalikul määral aru pidada.

Viimane päevakajastamine: 21. veebruar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika