Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2023
EPUB 194kPDF 901k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου για τη χρήση ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας στα κείμενά του, ο Κανονισμός προσαρμόσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό επί του θέματος, όπως εγκρίθηκε από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα και τη διαφοροποίηση των φύλων στις 11 Απριλίου 2018.

Τα κείμενα με πλάγια στοιχεία αποτελούν ερμηνείες του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 236.

Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατίθεται προς τηλεφόρτωση «Επιτομή των κύριων νομικών πράξεων που σχετίζονται με τον Κανονισμό» στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/el/contents.html

Τελευταία ενημέρωση: 21 Φεβρουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου