Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
VI.   Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   hospodársku a menovú politiku Únie, fungovanie hospodárskej a menovej únie a európskeho menového a finančného systému (vrátane vzťahov s príslušnými inštitúciami či organizáciami);

2.   voľný pohyb kapitálu a platieb (cezhraničné platby, jednotný platobný priestor, platobná bilancia, pohyb kapitálu a politika poskytovania a získavania úverov, kontrola pohybu kapitálu pochádzajúceho z tretích krajín, opatrenia na podporu vývozu kapitálu Únie);

3.   medzinárodný menový a finančný systém (vrátane vzťahov s finančnými a menovými inštitúciami a organizáciami);

4.   pravidlá hospodárskej súťaže a štátnej či verejnej pomoci;

5.   daňové predpisy;

6.   reguláciu a kontrolu finančných služieb, inštitúcií a trhov vrátane účtovného výkazníctva, auditu, účtovných pravidiel, správy a riadenia podnikov a ďalších otázok práva obchodných spoločností, ktoré sa osobitne týkajú finančných služieb;

7.   príslušné finančné aktivity Európskej investičnej banky ako súčasť európskeho hospodárskeho riadenia v eurozóne.

Výboru pomáha podvýbor pre daňové otázky, a to pokiaľ ide o otázky týkajúce sa daní, a najmä boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj finančnú transparentnosť na daňové účely.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia