Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - únor 2023
EPUB 157kPDF 740k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
VII.   Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, včetně pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociálního začlenění a sociální ochrany;

2.   práv pracovníků;

3.   opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

4.   Evropského sociálního fondu;

5.   politiky odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací;

6.   volného pohybu pracovníků a důchodců;

7.   sociálního dialogu;

8.   všech forem diskriminace jiných než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

9.   vztahů s:

–   Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),
–   Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek,
–   Evropskou nadací pro odborné vzdělávání,
–   Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci,

jakož i vztahů s dalšími příslušnými subjekty Unie a mezinárodními organizacemi.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí