Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2023
EPUB 157kPDF 716k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

IARSCRÍBHINN VI : CUMHACHTAÍ AGUS FREAGRACHTAÍ NA MBUANCHOISTÍ(1)
VII.   An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Tá an coiste freagrach as na nithe seo a leanas:

1.   beartas fostaíochta agus gach gné den bheartas sóisialta lena n-áirítear coinníollacha oibre, slándáil shóisialta, cuimsiú sóisialta agus cosaint shóisialta;

2.   cearta oibrithe;

3.   bearta sláinte agus sábháilteachta san ionad oibre;

4.   Ciste Sóisialta na hEorpa;

5.   beartas gairmoiliúna, lena n-áirítear cáilíochtaí gairmiúla;

6.   saorghluaiseacht oibrithe agus pinsinéirí;

7.   an comhagallamh sóisialta;

8.   gach cineál idirdhealaithe san ionad oibre agus sa mhargadh saothair ach amháin na cineálacha sin atá bunaithe ar ghnéas;

9.   caidreamh leo seo a leanas:

–   an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop),
–   an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú,
–   Fondúireacht Oiliúna na hEorpa,
–   an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair;

chomh maith le caidreamh le comhlachtaí ábhartha eile de chuid an Aontais agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha eile.

(1)Arna ghlacadh le cinneadh ón bParlaimint an 15 Eanáir 2014.
An nuashonrú is déanaí: 21 Feabhra 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais