Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. vasario mėn.
EPUB 146kPDF 772k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
VII.   Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, įskaitant darbo sąlygas, socialinį draudimą, socialinę įtrauktį ir socialinę apsaugą;

2.   darbuotojų teises;

3.   sveikatos apsaugos ir saugos priemones darbo vietoje;

4.   Europos socialinį fondą;

5.   profesinio mokymo politiką, įskaitant profesines kvalifikacijas;

6.   laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą;

7.   socialinį dialogą;

8.   visų formų diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties;

9.   santykius su:

–   Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop),
–   Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu,
–   Europos mokymo fondu,
–   Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra;

ir santykius su kitais susijusiais Sąjungos organais ir tarptautinėmis organizacijomis.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika