Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - luty 2023
EPUB 156kPDF 808k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
VII.   Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej;

2.   praw pracowniczych;

3.   środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;

4.   Europejskiego Funduszu Społecznego;

5.   polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6.   swobodnego przepływu pracowników i emerytów;

7.   dialogu społecznego;

8.   wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;

9.   stosunków z:

–   Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
–   Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
–   Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
–   Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

oraz stosunków z innymi właściwymi organami Unii i organizacjami międzynarodowymi.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności