Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - februar 2023.
EPUB 139kPDF 664k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VI : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
VII.   Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Odbor, pristojen za:

1.   politiko zaposlovanja in vse vidike socialne politike, vključno z delovnimi pogoji, socialno varnostjo, socialno vključenostjo in socialno zaščito;

2.   pravice delavcev;

3.   ukrepe zdravstvenega varstva in varnost pri delu;

4.   Evropski socialni sklad;

5.   politiko poklicnega usposabljanja, vključno s poklicnimi kvalifikacijami;

6.   prost pretok delavcev in upokojencev;

7.   socialni dialog;

8.   vse oblike diskriminacije na delovnem mestu in trgu dela, razen diskriminacije na podlagi spola;

9.   odnose z:

–   Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop),
–   Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer,
–   Evropsko fundacijo za usposabljanje,
–   Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu,

kot tudi za odnose z drugimi pristojnimi organi Unije in mednarodnimi organizacijami.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 22. februar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov