Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2023
EPUB 146kPDF 666k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
VII.   Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Sysselsättningspolitik och alla aspekter av socialpolitik, inklusive arbetsvillkor, social trygghet, social integration och socialt skydd.

2.   Arbetstagarrättigheter.

3.   Åtgärder beträffande arbetsmiljö.

4.   Europeiska socialfonden.

5.   Yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer.

6.   Fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer.

7.   Dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

8.   Alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering.

9.   Förbindelser med följande organ:

–   Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop).
–   Europeiska institutet för förbättring av arbets- och levnadsvillkor.
–   Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.
–   Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Förbindelser med andra berörda unionsorgan och internationella organisationer.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 22 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy