Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
VIII.   Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   miljøpolitik og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder især vedrørende:

a)   klimaforandring
b)   luft-, jord- og vandforurening, affaldshåndtering og genvinding, farlige stoffer og præparater, støjniveauer, og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed
c)   bæredygtig udvikling
d)   internationale og regionale foranstaltninger og aftaler med henblik på miljøbeskyttelse
e)   afhjælpning af miljøskader
f)   civilbeskyttelse
g)   Det Europæiske Miljøagentur
h)   Det Europæiske Kemikalieagentur

2.   folkesundhed, herunder især:

a)   programmer og specifikke aktioner inden for folkesundhed
b)   lægemidler og kosmetiske produkter
c)   sundhedsaspekterne af bioterrorisme
d)   Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

3.   fødevaresikkerhed, herunder især:

a)   fødevarers mærkning og sikkerhed
b)   veterinærlovgivning om beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker; sundhedskontrol af fødevarer og fødevareproduktionssystemer
c)   Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Fødevare- og Veterinærkontor.

Udvalget bistås vedrørende nr. 2 af et underudvalg om folkesundhed.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 21. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik