Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Veljača 2023.
EPUB 142kPDF 688k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA
VIII.   Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Odbor nadležan za:

1.   politiku okoliša i mjere zaštite okoliša, koje se, posebno, odnose na:

(a)   klimatske promjene,
(b)   zagađenje zraka, tla i vode, upravljanje otpadom i reciklažu, opasne tvari i pripravke, razinu buke i zaštitu biološke raznolikosti,
(c)   održivi razvoj,
(d)   međunarodne i regionalne mjere i sporazume čiji je cilj zaštita okoliša,
(e)   sanaciju štete nastale u okolišu,
(f)   civilnu zaštitu,
(g)   Europsku agenciju za okoliš,
(h)   Europsku agenciju za kemikalije,

2.   javno zdravlje, posebno:

(a)   programe i posebne djelatnosti na području javnog zdravlja,
(b)   farmaceutske i kozmetičke proizvode,
(c)   zdravstvene aspekte biološkog terorizma,
(d)   Europsku agenciju za lijekove i Europski Centar za prevenciju i nadzor bolesti,

3.   pitanja sigurnosti hrane, uključujući posebno:

(a)   označivanje i sigurnost hrane,
(b)   veterinarske zakonske propise za zaštitu od opasnosti za ljudsko zdravlje; javnozdravstveni nadzor hrane i sustava proizvodnje hrane,
(c)   Europsku agenciju za sigurnost hrane i Europski ured za hranu i veterinarstvo.

U kontekstu točke 2, Odboru pomaže pododbor za javno zdravlje.

Posljednje ažuriranje: 21. veljače 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti