Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. vasario mėn.
EPUB 146kPDF 772k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
VIII.   Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   aplinkos politiką ir aplinkosaugos priemones, visų pirma:

a)   klimato kaitą;
b)   oro, dirvožemio ir vandens taršą, atliekų tvarkymą ir perdirbimą, pavojingas medžiagas ir preparatus, triukšmo lygius ir biologinės įvairovės apsaugą,
c)   tvarų vystymąsi,
d)   tarptautines ir regionines aplinkosaugos priemones bei susitarimus,
e)   žalos aplinkai atitaisymą,
f)   civilinę saugą,
g)   Europos aplinkos agentūrą,
h)   Europos cheminių medžiagų agentūrą;

2.   visuomenės sveikatą, visų pirma:

a)   visuomenės sveikatos programas ir konkrečius veiksmus šioje srityje,
b)   vaistų pramonės ir kosmetikos gaminius,
c)   su bioterorizmu susijusius sveikatos aspektus,
d)   Europos vaistų vertinimo agentūrą ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą;

3.   maisto saugos klausimus, visų pirma:

a)   maisto produktų ženklinimą ir saugą,
b)   veterinarijos teisės aktus dėl apsaugos nuo rizikos žmonių sveikatai, produktų ir maisto gamybos sistemų tikrinimą siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą,
c)   Europos maisto saugos tarnybą ir Europos maisto ir veterinarijos tarnybą.

Atsižvelgiant į 2 punktą, komitetui padeda visuomenės sveikatos pakomitetis.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika