Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - luty 2023
EPUB 156kPDF 808k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
VIII.   Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:

a)   zmiany klimatu;
b)   zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu i ochrony bioróżnorodności;
c)   trwałego rozwoju;
d)   działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska;
e)   naprawiania szkód powstałych w środowisku;
f)   obrony cywilnej;
g)   Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska;
h)   Europejskiej Agencji Chemikaliów;

2.   zdrowia publicznego, a w szczególności:

a)   programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego;
b)   produktów farmaceutycznych i kosmetycznych;
c)   związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu;
d)   Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób;

3.   kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:

a)   znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych;
b)   przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli produktów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego;
c)   Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.

W kontekście pkt 2 komisję wspiera podkomisja do spraw zdrowia publicznego.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności