Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - februar 2023.
EPUB 139kPDF 664k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VI : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
VIII.   Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Odbor, pristojen za:

1.   okoljsko politiko in ukrepe za varstvo okolja, zlasti:

(a)   podnebne spremembe,
(b)   onesnaženje zraka, tal in vode, ravnanje z odpadki in reciklažo, nevarne snovi in pripravke, raven hrupa in zaščito biotske raznovrstnosti,
(c)   trajnostni razvoj,
(d)   mednarodne in regionalne ukrepe ter sporazume glede varstva okolja,
(e)   odpravo okoljske škode,
(f)   civilno zaščito,
(g)   Evropsko agencijo za okolje,
(h)   Evropsko agencijo za kemikalije;

2.   javno zdravje, zlasti:

(a)   programe in posebne dejavnosti na področju javnega zdravja,
(b)   farmacevtske in kozmetične izdelke,
(c)   zdravstvene vidike bio-terorizma,
(d)   Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil in Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni;

3.   vprašanja varne hrane, ki vključuje zlasti:

(a)   označevanje in varnost živil,
(b)   veterinarsko zakonodajo v zvezi z zaščito zdravja ljudi pred nevarnostmi ter zdravstveni nadzor nad živili in sistemi za proizvodnjo hrane,
(c)   Evropsko agencijo za varnost hrane in Evropski urad za prehrano in veterinarstvo.

V zvezi s točko 2 odboru pomaga pododbor za javno zdravje.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 22. februar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov