Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
X.   Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   koordinering på EU-plan af national lovgivning vedrørende det indre marked og toldunionen, særlig:

a)   fri varebevægelser, herunder harmonisering af tekniske standarder
b)   etableringsretten
c)   fri udveksling af tjenesteydelser, bortset fra finansielle tjenesteydelser og posttjenester

2.   det indre markeds funktion, herunder foranstaltninger med henblik på at identificere og fjerne potentielle hindringer for gennemførelsen af det indre marked, herunder det digitale indre marked

3.   fremme og beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, dog med undtagelse af spørgsmål vedrørende folkesundhed og fødevaresikkerhed

4.   politik og lovgivning vedrørende håndhævelse af regler om det indre marked og forbrugerrettigheder.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 21. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik