Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Februar 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
IX.   Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   Unionens industripolitik og dertil knyttede foranstaltninger og anvendelsen af nye teknologier, herunder foranstaltninger vedrørende små og mellemstore virksomheder

2.   Unionens forsknings- og innovationspolitik, herunder videnskab og teknologi samt udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater

3.   Europæisk rumpolitik

4.   aktiviteterne inden for Det Fælles Forskningsråd, Det Europæiske Forskningscenter, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Instituttet for Referencematerialer og -målinger, JET, ITER og andre projekter inden for samme område

5.   EU -foranstaltninger vedrørende energipolitik i almindelighed og i forbindelse med det indre energimarkeds oprettelse og funktion, herunder foranstaltninger vedrørende:

a)   energiforsyningssikkerhed i Unionen,
b)   fremme af energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende energikilder
c)   fremme af sammenkobling af energinet og energieffektivitet, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net i energiinfrastruktursektoren

6.   Euratomtraktaten og Euratoms Forsyningsagentur, nuklear sikkerhed, nedlukning og bortskaffelse af affald i den nukleare sektor

7.   informationssamfundet, informationsteknologi og kommunikationsnet og -tjenester, herunder teknologier og sikkerhedsaspekter og etablering og udvikling af transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur samt aktiviteterne i Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 21. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik