Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2023
EPUB 157kPDF 716k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 2 : RÁITIS

Riail 135 : Ráitis ón mBanc Ceannais Eorpach

1.   Tabharfar cuireadh d'Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh Tuarascáil Bhliantúil an Bhainc ar ghníomhaíochtaí an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus ar bheartas airgeadaíochta na bliana roimhe sin agus na bliana reatha a chur i láthair sa Pharlaimint.

2.   Beidh díospóireacht ghinearálta ann i ndiaidh an chur i láthair sin.

3.   Tabharfar cuireadh d'Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh freastal ar chruinnithe den choiste freagrach ceithre huaire sa bhliain ar a laghad chun ráiteas a dhéanamh agus ceisteanna a fhreagairt.

4.   Má iarrann siadsan nó an Pharlaimint amhlaidh, tabharfar cuireadh d'Uachtarán, do Leas- Uachtarán agus Chomhaltaí eile Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh freastal ar chruinnithe breise.

5.   Déanfar tuarascáil focal ar fhocal de na himeachtaí faoi mhír 3 agus faoi mhír 4 a tharraingt suas.

An nuashonrú is déanaí: 21 Feabhra 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais