Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Frar 2023
EPUB 152kPDF 798k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU VIII : KUMITATI U DELEGAZZJONIJIET
KAPITOLU 1 : KUMITATI

Artikolu 216 : Laqgħat tal-kumitati

1.   Kumitat għandu jiltaqa' meta jissejjaħ mill-president tiegħu jew fuq talba tal-President tal-Parlament.

Meta jsejjaħ tali laqgħa, il-president jista' jiddeċiedi, fuq bażi ta' każ b'każ u bl-approvazzjoni tal-koordinaturi li jirrappreżentaw maġġoranza tal-membri tal-kumitat, li l-attendenza għal-laqgħa tista' ssir ukoll b'mod remot, ħlief għal laqgħat tal-kumitati li jsiru bil-magħluq.

Meta jkun qed isejjaħ laqgħa, il-president għandu jressaq abbozz tal-aġenda, li fih għandu jiġi ddikjarat jekk l-attendenza għal-laqgħa tistax issir ukoll b'mod remot. Il-kumitat għandu jieħu deċiżjoni fuq l-aġenda fil-bidu tal-laqgħa.

2.   Il-Kummissjoni, il-Kunsill u istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni jistgħu jitkellmu f'laqgħat tal-kumitati jekk ikunu mistiedna biex jagħmlu dan f'isem kumitat mill-president tiegħu.

B'deċiżjoni ta' kumitat, kwalunkwe persuna oħra tista' tkun mistiedna sabiex tattendi u titkellem f'xi laqgħa.

Il-kumitat responsabbli jista', bl-approvazzjoni tal-Bureau, jorganizza smigħ ta' esperti jekk jikkunsidra dan is-smigħ bħala essenzjali għat-tweetiq effettif tax-xogħol tiegħu fir-rigward ta' xi suġġett partikulari.

3.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 56(8) u għajr fejn il-kumitat jiddeċiedi mod ieħor, il-Membri li jattendu l-laqgħat ta' kumitati li huma ma jkunux jagħmlu parti minnhom, ma jistgħux jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet.

Huma jistgħu, madankollu, jingħataw permess mill-kumitat biex jieħdu sehem fil-laqgħat tiegħu f'kapaċità konsultattiva.

4.   L-Artikolu 171(2) għandu japplika mutatis mutandis għall-kumitati. Madankollu, it-tieni sentenza tal-Artikolu 171(2) ma għandhiex tapplika għall-Membri li jkunu qed jattendu l-laqgħa b'mod remot.

5.   Meta jitfassal rapport verbatim, l-Artikolu 204(2), (3) u (5) għandu japplika mutatis mutandis.

6.   Għal kwalunkwe reġim ta' parteċipazzjoni remota, għandu jiġi żgurat li:

–   il-Membri jkunu jistgħu jeżerċitaw il-mandat parlamentari tagħhom, inkluż, b'mod partikolari, id-dritt tagħhom li jitkellmu fil-kumitati mingħajr tfixkil;

–   is-soluzzjonijiet tat-teknoloġija tal-informatika għad-dispożizzjoni jkunu "teknoloġikament newtrali";

–   jintużaw mezzi elettroniċi siguri li huma ġestiti u ssorveljati mis-servizzi tal-Parlament direttament u internament;

–   it-tagħmir tekniku jippermetti l-kwalità awdjo u vidjo meħtieġa; u

–   l-intervent isir minn post xieraq.

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Marzu 2023Avviż legali - Politika tal-privatezza