Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - februarie 2023
EPUB 153kPDF 788k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL VIII : COMISII ŞI DELEGAŢII
CAPITOLUL 1 : COMISII

Articolul 216 : Reuniunile comisiilor

1.   Comisiile se reunesc la convocarea președinților acestora sau la inițiativa Președintelui Parlamentului.

Atunci când convoacă o astfel de reuniune, președintele poate decide, de la caz la caz și cu aprobarea coordonatorilor reprezentând majoritatea membrilor care compun comisia, ca la reuniune să se poată participa și de la distanță, cu excepția reuniunilor care se desfășoară cu ușile închise.

Atunci când convoacă reuniunile, președintele prezintă un proiect de ordine de zi a acestora în care se precizează dacă la reuniune se poate participa și de la distanță. Comisia adoptă o decizie privind ordinea de zi la începutul reuniunii.

2.   Comisia, Consiliul și celelalte instituții ale Uniunii pot lua cuvântul în cadrul reuniunilor comisiilor la invitația președintelui comisiei, făcută în numele acesteia.

Printr-o decizie a comisiei, orice altă persoană poate fi invitată să asiste și să ia cuvântul la o reuniune.

Comisia competentă poate organiza, sub rezerva aprobării Biroului, o audiere a experților în cazul în care consideră că această audiere este indispensabilă pentru buna desfășurare a lucrărilor sale privind o chestiune determinată.

3.   Fără a aduce atingere aplicării articolului 56 alineatul (8), cu excepția unei decizii contrare a comisiei, deputații care asistă la reuniunile comisiilor din care nu fac parte, nu pot participa la deliberări.

Cu toate acestea, deputații respectivi pot fi autorizați de către comisie să participe la reuniunile sale cu funcție consultativă.

4.   Articolul 171 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis comisiilor. Cu toate acestea, articolul 171 alineatul (2) a doua teză nu se aplică deputaților care participă la reuniune de la distanță.

5.   În cazul în care se întocmește o stenogramă, se aplică mutatis mutandis articolul 204 alineatele (2), (3) și (5).

6.   În toate cazurile de participare de la distanță se garantează că:

–   deputații își pot exercita mandatul parlamentar fără deficiențe, inclusiv, în special, dreptul de a se exprima în comisii;

–   soluțiile informatice puse la dispoziție sunt neutre din punct de vedere tehnologic;

–   se folosesc mijloace electronice securizate gestionate și supravegheate direct și pe plan intern de serviciile Parlamentului;

–   echipamentul tehnic permite să se dispună de calitatea audio și video necesară; și

–   intervenția se face dintr-un loc corespunzător.

Ultima actualizare: 21 februarie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate