Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. gegužės mėn.
EPUB 147kPDF 775k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

PASTABA SKAITYTOJUI

Remiantis Parlamento sprendimais dėl lyčių požiūriu neutralios kalbos vartojimo Parlamento dokumentuose, Darbo tvarkos taisyklės buvo pritaikytos siekiant atsižvelgti į 2018 m. balandžio 11 d. Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupės patvirtintas gaires tuo klausimu.

Tekstas, išspausdintas kursyvu, yra straipsnių išaiškinimai (pagal 236 straipsnį).

Su „Pagrindinių teisės aktų, susijusių su Darbo tvarkos taisyklėmis, rinkiniu“ galima susipažinti ir jį galima atsisiųsti šioje Europos Parlamento interneto svetainėje:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/lt/contents.html

Atnaujinta: 2023 m. gegužės 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika