Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - май 2023 г.
EPUB 181kPDF 888k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 3 : ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 170 : Електронна обработка на документи

Документите на Парламента могат да бъдат съставяни, подписвани и разпространявани в електронен формат. Бюрото определя техническите спецификации и графичното оформление на електронния формат.

Последно осъвременяване: 5 май 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност