Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάιος 2023
EPUB 195kPDF 905k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Άρθρο 170 : Ηλεκτρονικός χειρισμός εγγράφων

Τα έγγραφα του Κοινοβουλίου μπορούν να καταρτίζονται, να υπογράφονται και να διανέμονται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Προεδρείο αποφασίζει σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και την διαμόρφωση του ηλεκτρονικού εντύπου.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαΐου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου