Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Mai 2023
EPUB 140kPDF 640k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
3. PEATÜKK : ISTUNGITE LÄBIVIIMISE ÜLDINE KORD

Artikkel 170 : Dokumentide elektrooniline haldamine

Parlamendi dokumente võib koostada, allkirjastada ja edastada elektrooniliselt. Juhatus määrab kindlaks elektroonilise vormingu tehnilise kirjelduse ja esitusviisi.

Viimane päevakajastamine: 5. mai 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika