Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - mai 2023
EPUB 153kPDF 790k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL VII : SESIUNI
CAPITOLUL 3 : REGULI GENERALE PENTRU DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Articolul 171 : Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt și lista vorbitorilor (1)

1.   Conferința președinților poate propune, în vederea derulării unei dezbateri, repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt. Parlamentul hotărăște fără dezbatere asupra acestei propuneri.

2.   Niciun vorbitor nu poate lua cuvântul dacă nu a fost invitat de Președinte. În cazul în care un vorbitor se îndepărtează de la subiect, Președintele îi cere să revină la subiect.

3.   Vorbitorii ale căror intervenții sunt înscrise pe lista vorbitorilor iau cuvântul de la pupitrul central. Dacă preferă, vorbitorii cu dizabilități pot lua cuvântul de la locul lor.

Pentru toate celelalte intervenții, vorbitorii iau cuvântul de la locul lor.

4.   Președintele poate întocmi, pentru prima parte a unei anumite dezbateri, o listă a vorbitorilor care să includă una sau mai multe runde de vorbitori de la fiecare grup politic care dorește să ia cuvântul, în ordinea mărimii grupurilor.

5.   Timpul afectat luărilor de cuvânt pentru această parte a dezbaterii se repartizează în funcție de următoarele criterii:

(a)   o primă fracțiune din timpul afectat luărilor de cuvânt se repartizează în mod egal între toate grupurile politice;

(b)   o a doua fracțiune se repartizează între grupurile politice proporțional cu numărul lor total de membri;

(c)   deputaților neafiliați li se atribuie global un timp afectat luărilor de cuvânt calculat în funcție de fracțiunile de timp atribuite fiecărui grup politic, în conformitate cu literele (a) și (b);

(d)   alocarea timpului pentru luările de cuvânt în plen va ține cont de faptul că deputații cu dizabilități ar putea avea nevoie de mai mult timp.

6.   În cazul în care, pentru mai multe puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o repartizare globală a timpului afectat luărilor de cuvânt, Președintele este informat de către grupurile politice cu privire la fracțiunea de timp pe care au intenția să o consacre fiecăruia dintre aceste puncte. Președintele asigură respectarea timpului afectat luărilor de cuvânt astfel repartizat.

7.   Restul timpului afectat luărilor de cuvânt pentru o dezbatere nu se repartizează în prealabil. În schimb, Președintele poate da cuvântul deputaților, ca regulă generală pentru cel mult un minut. Președintele se asigură, în măsura posibilului, că intervin alternativ vorbitori reprezentând curente politice diferite și provenind din state membre diferite.

8.   La cerere, Președintele poate acorda prioritar cuvântul președintelui și raportorului comisiei competente, precum și președinților de grupuri politice care se exprimă în numele grupului lor sau vorbitorilor care îi înlocuiesc.

9.   Președintele poate da cuvântul deputaților care indică, prin ridicarea unui cartonaș albastru, dorința lor de a adresa o întrebare cu o durată de cel mult o jumătate de minut unui alt deputat, în timpul luării de cuvânt a acestuia din urmă și legată de ceea ce acesta a spus, cu condiția ca vorbitorul să fie de acord și ca Președintele să fie convins că acest lucru nu va întrerupe dezbaterea și că nu va determina, din cauza întrebărilor succesive adresate prin utilizarea cartonașelor albastre, un dezechilibru excesiv în ceea ce privește afinitățile grupurilor politice ale deputaților care iau cuvântul. Deputatul care ridică cartonașul albastru și vorbitorul nu pot face parte din același grup politic și nu pot fi, ambii, deputați neafiliați. Sub rezerva condițiilor prevăzute în a doua teză, aplicate mutatis mutandis, Președintele poate permite deputatului care a adresat o astfel de întrebare să reacționeze la răspunsul vorbitorului timp de cel mult o jumătate de minut. Vorbitorul poate apoi răspunde, la rândul său, intervenției respective.

10.   Timpul afectat luărilor de cuvânt se limitează la un minut pentru intervențiile privind procesul-verbal al ședinței, moțiunile de procedură și intervențiile privind modificările proiectului definitiv de ordine de zi sau ale ordinii de zi.

11.   În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea raportului de către raportor. Comisia, Consiliul și raportorul pot lua din nou cuvântul, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.

12.   Deputații care nu au luat cuvântul în cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o dată în timpul unei perioade de sesiune, o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte, care va fi anexată la stenograma dezbaterii.

13.   Ținând seama în mod corespunzător de articolul 230 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia, Consiliul și Președintele Consiliului European privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(1) Articolul 171 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis comisiilor.
Ultima actualizare: 6 mai 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate