Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Maj 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 194 : Stemmeforklaringer

1.   Ethvert medlem kan i forbindelse med den enkelte og/eller endelige afstemning om et spørgsmål, der er blevet forelagt Parlamentet, afgive en mundtlig stemmeforklaring af højst ét minuts varighed. Stemmeforklaringerne afgives ved afslutningen af det møde, hvor den pågældende afstemning har fundet sted, medmindre formanden undtagelsesvis beslutter at udsætte afstemningerne til senere i mødeperioden. Hvert medlem kan afgive højst tre mundtlige stemmeforklaringer pr. mødeperiode.

I forbindelse med en sådan afstemning kan ethvert medlem afgive en skriftlig stemmeforklaring på maksimalt 200 ord, der anføres på medlemmets side på Parlamentets websted.

En politisk gruppe kan afgive en stemmeforklaring, der højst må vare to minutter.

Når den første stemmeforklaring om det første punkt er påbegyndt, modtages der ikke flere anmodninger om at afgive stemmeforklaring.

Stemmeforklaringer er tilladt i forbindelse med den enkelte og/eller endelige afstemning om ethvert punkt, der forelægges for Parlamentet. Med henblik på denne artikel betegner udtrykket "endelig afstemning" ikke afstemningstypen, men betyder den sidste afstemning om et hvilket som helst punkt.

2.   Stemmeforklaringer er ikke tilladt i forbindelse med hemmelig afstemning eller afstemninger om procedurespørgsmål.

3.   Er et punkt opført på Parlamentets dagsorden uden ændringsforslag eller uden forhandling, kan medlemmerne kun afgive stemmeforklaring i medfør af stk. 1.

Såvel mundtlige som skriftlige stemmeforklaringer skal have en direkte forbindelse med det spørgsmål, der forelægges Parlamentet.

Seneste opdatering: 5. maj 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik