Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2023. május
EPUB 153kPDF 740k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

194. cikk : A szavazás indokolása

1.   A Parlament által tárgyalt egyes napirendi pontokról szóló egyetlen szavazáshoz és/vagy zárószavazáshoz bármely képviselő legfeljebb egyperces szóbeli indokolást fűzhet. A szavazatok ilyen indokolásait annak az ülésnapnak a végén kell megadni, amelyen az adott szavazásra sor került, kivéve, ha az Elnök kivételes jelleggel úgy határoz, hogy azokat a plenáris ülés későbbi részére halasztja. Minden képviselő plenáris ülésenként legfeljebb háromszor fűzhet szóbeli indokolást a szavazáshoz.

Bármely képviselő legfeljebb 200 szavas írásbeli indokolást nyújthat be az ilyen szavazáshoz, amely közzétételre kerül a Parlament honlapján a képviselő személyes oldalán.

Bármely képviselőcsoport a szavazáshoz legfeljebb kétperces indokolást fűzhet.

Az első napirendi pontról tartott szavazáshoz fűzött első indokolás megkezdése után a szavazás indokolására irányuló további kérelem nem fogadható el.

A szavazáshoz fűzött indokolás a Parlament által tárgyalt bármely napirendi pontról tartandó egyetlen és/vagy zárószavazás esetén elfogadható. E cikk alkalmazásában a „zárószavazás” kifejezés nem a szavazás típusára utal, hanem az adott napirendi pontról tartandó utolsó szavazást jelöli.

2.   Titkos szavazás vagy eljárási ügyekre vonatkozó szavazás esetén szavazáshoz fűzött indokolás nem fogadható el.

3.   Ha módosítás vagy vita nélküli napirendi pontot tűztek a Parlament napirendjére, a képviselők az (1) bekezdésnek megfelelően csak írásbeli indokolást nyújthatnak be a szavazáshoz.

A szavazáshoz fűzött akár szóbeli, akár írásbeli indokolásnak közvetlenül a Parlament által tárgyalt napirendi pontra kell vonatkoznia.

Utolsó frissítés: 2023. május 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat