Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2023. gada maijs
EPUB 147kPDF 782k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

194. pants : Balsojumu skaidrojumi

1.   Ikviens deputāts par vienu balsojumu un/vai galīgo balsojumu, kas attiecas uz kādu Parlamentam iesniegtu jautājumu, var sniegt mutisku skaidrojumu, kas nepārsniedz vienu minūti. Šādus balsojumu skaidrojumus sniedz tās sēdes beigās, kuras laikā notikusi attiecīgā balsošana, ja vien Parlamenta priekšsēdētājs izņēmuma kārtā nenolemj tos atlikt uz vēlāku sesijas brīdi. Ikviens deputāts var sniegt ne vairāk kā trīs mutiskus balsojumu skaidrojumus vienā sesijā.

Ikviens deputāts par šādu balsojumu var iesniegt rakstisku skaidrojumu, kurš nav garāks par 200 vārdiem un kuru iekļauj Parlamenta tīmekļa vietnes deputātu sadaļā.

Politiskā grupa var sniegt balsojuma skaidrojumu, kas nepārsniedz divas minūtes.

Tiklīdz sāk lasīt pirmo skaidrojumu par pirmo jautājumu, vairs nepieņem nevienu pieprasījumu sniegt balsojuma skaidrojumu.

Balsojuma skaidrojumu pieņem attiecībā uz vienu balsojumu un/vai galīgo balsojumu par visiem Parlamentam iesniegtajiem jautājumiem. Šajā pantā termins “galīgais balsojums” neattiecas uz balsojuma veidu, bet nozīmē to, ka par attiecīgo jautājumu vairs neseko neviens cits balsojums.

2.   Balsojumu skaidrojumus nepieņem, ja balsošana ir aizklāta vai ja balso par procedūras jautājumiem.

3.   Ja Parlamenta darba kārtībā ir iekļauts kāds jautājums, par kuru nav iesniegti grozījumi vai par kuru nav jārīko debates, deputāti var iesniegt tikai rakstiskus balsojumu skaidrojumus saskaņā ar 1. punktu.

Mutiskiem vai rakstiskiem balsojumu skaidrojumiem tieši jāattiecas uz Parlamentam iesniegtu jautājumu.

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 5. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika